跳到内容

|

WSPARCIE.

|

niezawodnośw standardzie.

części.

oryginalneczęścili188宝金博app下载ugongsìbjętakąsamągwarancją,jak nasze maszyny;niezawodnoōiświętyspokój。OryginalneCzęciLiu188宝金博app下载gongSìTexowaneZgodnie Z Tymi Sammi StandardamiTrwałościiiwydajności,co maszyny liugong。PrzestojeSąkosztowne - Nasze OryginalneCzęciBędądziałaćdokładniedak,jak tego oczekujesz,dziękiczemumożeszbezzwłokiwrócić做典范。SkontaktujSięZ Lokalnym Dealerem,AbyZamówićoryginalneCzęciLiugong。188宝金博app下载

Nasz Europejskie Centrum DystrybucjiCzęciZamiennychW Polsce Dysponuje Magazynem O Powierzchni 3500 M2。Placówkadystrybucyjna dostarczatysiąceczęścipotrzebnych do Obszystko,OD Filtrow iOlejów,Przez Komponenty Robocze,PoCzīci做Układównapīdowych我湿润。

·3. 0,000 pozycji magazyNowych.- NaUporzędkowanychregałachipółkachzoptymalizowanychpodkątemprzechowywania idostəpnościczęci。

·Zaawansowany SystemZarządzaniamagazynem(SAP)-zapewnia lepsze zarządzanie zapasami,śledzenie i wydajnośmagazynu。

dedykowanyzespółds。Częścizapewniazarządzaniesprzedażą,obsługęklienta,wsparcie techniczne dlaczęci,销售我zarzędzaniezapasami。Wszyscy pracownicysąprzeszkoleni w zakresie nowychprocesówistrumentówmagagatnowania,abyzapewnićdokładnoý,produktywnoý,wydajnoùijakość。Centrum Dystrybucyjne ProwadziPolityKęDostawTego Smarego Dnia Do Deal Deal Off Wonce Oraz DostawNastępnegoDniaDoDealeróweancejskich。

Efektywne dostawy częci zamiennych mająkluczowe znaczenie dla wydajności maszyn Li188宝金博app下载uGong。Pierwsząliniąwsparcia dla klientów jest lokalna sieć,która prowadzi magazyny potrzebnych cząci。